top of page

No A?

Adaptabilita

Adaptace je evoluční proces, při němž se daný organismus (resp. druh) přizpůsobuje vnějším podmínkám a dalším faktorům, které panují v areálu jeho výskytu. Díky adaptaci umožněné přirozeným výběrem vznikají účelné (nikoliv však účelové) vlastnosti. Schopnost organismu přizpůsobit se se nazývá adaptabilita.


V rámci coachingových sezení se se setkávám s tím, že klienti se často již adaptovat na stávající situaci nechtějí. Vnější podmínky, které panují v jejich okolí, jim nevyhovují a cesta adaptace je nadále nepřípustná. Jako cíl si tak často volí změnit své okolní podmínky – ať je to práce, studium, vztah či bydliště, ale i svůj přístup k nim.


Afekt

Afekt (z latiny affectus) je krátkodobá, silná a prudká emoční reakce na významný podnět při sníženém sebeovládání. Je odreagováním náhle vzniklého emočního napětí a zpravidla vede k určitému jednání výrazovému (radost, žal, vztek, hnus, stud), popřípadě i zkratovému.


V mé praxi se dotýkáme tématu afektu v případě, kdy klienti popisují náročné sociální situace a nezvládnutou komunikaci. Běžně: „v afektu jsem mu řekl/a, že...“ Tedy ve stavu silného rozčilení, kdy klient nebyl schopen vlivem silných emocí se tzv. kontrolovat. Takové situace se učíme rozpoznávat, a předcházet jim.


Agrese

Agrese v psychologicko-sociologickém pojetí znamená napadení, útočné jednání, které se projevuje záměrným poškozováním nebo násilným omezováním jiné osoby nebo věci. Agrese se může projevovat fyzickým napadením, ale také verbálně, například urážkami a pomluvami. Sklon k nepřátelskému, útočnému jednání osob i živočichů, který se projevuje agresemi, se nazývá agresivita.


S agresí se ve své praxi setkávám zřídka, pokud vůbec, tak spíše ve formě potlačeného vzteku při partnerských mediacích. A podobně jako každou jinou emoci se ji snažíme s klienty rozeznat, pojmenovat, zjistit z čeho plyne, a co za vzkaz do mediace přináší.


Apatie

Apatie znamená v současné češtině netečnost a rezignace. Odtud také apatický, netečný. Při apatii je člověk netečný k vnějším podnětům, projevuje minimální nebo žádné citové reakce. Je to stav, který může provázet dlouhodobé a těžší duševní onemocnění.


S apatií se setkávám u klientů, kteří často vyzkoušeli mnohé, jsou na vrcholu svého kariérního žebříčku a díky celé řadě životních úspěchů už je toho mnoho neuspokojuje. Hledáme spolu cesty na nalezení naplněného života bez výkonového feťáctví. Apatie také může doprovázet profesní vyhoření. Je dobré mít v povědomí, že apatie se může rozvinout v duševní onemocnění, například depresi, k jejíž léčbě je zapotřebí profesionála z řad psychologie či psychiatrii s případnou farmakologickou léčbou.


Asertivita

Pojem asertivita označuje schopnost prosazovat jiný názor, stanovisko nebo zájem. Považuje se za důležitou komunikační dovednost. Umožňuje jasně vyjádřit a prosadit naše názory a myšlenky, aniž bychom narušovali práva ostatních. Vyučuje ji mnoho odborníků na vývoj osobnosti, psychoterapeutů a je také obsahem mnoha populárních příruček k vlastnímu zdokonalení.

Do češtiny se slovo asertivita překládá jako „sebejisté jednání“ nebo „zdravé sebeprosazování“.


Asertivita je mnohem víc, než jen umění říci ne, jak se obvykle zkracuje. Nedostatek schopnosti asertivního chování je často tématem coachingových sezení. Více o asertivitě v tomto mém článku.Comments


bottom of page