top of page
Logo Life coach a mentor Helena Theunissen

Jste ideální klient?

Co vše můžete řešit v rámci coachingu?

Co Vám možná chybí

 • Energie

 • Nadšení

 • Motivace

 • Orientace v sobě samém

 • Možnost vytvořit si přehled, strukturu

 • Možnost nadhledu

 • Domnělý/skutečný nedostatek času

      („mám toho hodně“)

 • Sebepoznání

 • Sebevědomí

 • Sebeuznání

 • Naděje

 • Vize

 • Schopnost vidět, jaký je/má být další krok

 • ..

A čeho byste třeba chtěli dosáhnout

 • Vnitřní klid

 • Pocit štěstí/radosti/spokojenosti

 • Nasměrování

 • Sebedůvěra

 • Řád/pořádek/struktura, lepší time-management

 • Jiný úhel pohledu

 • Žít SVŮJ život a ne život někoho jiného

 • Vědět, co chci/nechci

 • Získat odvahu

 • Vidět úspěchy

 • Rozumět pádům/neúspěchům/prohrám a k čemu posloužily

 • Znát své silné i slabé stránky a k čemu jsou mi dobré

 • Rozpoznat, co je skutečně důležité!

 • ..

Kdo jsou mí klienti?

zpravidla, ale ne výlučně

Krize středního věku - klient life coaching

      Muž

A to je jako všechno?

 • jak se zorientovat ve zlomových momentech, či ve svých vlastních projektech

 • místo nudy získáte energii / nadšení

 • jak bojovat proti stresu a tlaku

 • jak se zbavit strachu ze selhání

 • jak předcházet vyhoření

 • jak snížit finanční nejistotu

 • jak se vyrovnat s krizí středního věku

Hledám práci - klientka coaching

     Žena

Chci víc

 • jak objevit svou ideální kariéru / zaměstnání

 • jak identifikovat hodnoty a potřeby

 • jak komunikovat sebevědomě,

       ale empaticky

 • jak zvládat více rolí najednou (pracovník, matka, žena, ..)

 • jak vypustit toxické vztahy

 • jak získat zdravé návyky

 • jak zvýšit sebeúctu

Jak vybrat školu - klient student

   Studující

Správná cesta?

 • jak si vybrat kariéru / studium

 • jak se vyrovnat se zklamáním

 • jak rozebrat obavy z budoucnosti

 • jak získat sebevědomí a sebeúctu

 • jak poznat sám sebe

 • jak na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem

 • jak vyhodnotit možnosti

 • jak bojovat s prokrastinací

Motivace zaměstnanců - klient společnost

 Společnost

Proč pracujeme?

 • jak motivovat spolupracovníky

 • pomoc s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem

 • jak na vztahy

 • jak zlepšit komunikaci

 • jak zabránit fluktuace

 • HR podpora

 • jak usnadnit pochopení smyslu práce

Děkuji.

Kontakt

JUDr. Helena Theunissen

IČ: 04502752

+420 604 301 541

helena@helenatheunissen.cz

Praha, Česká republika

Připraveni na změnu? Stačí napsat!

bottom of page