Jste ideální klient?

Co klientovi zpravidla chybí

 • Energie

 • Nadšení

 • Motivace

 • Orientace v sobě samém

 • Možnost vytvořit si přehled, strukturu

 • Možnost nadhledu

 • Domnělý/skutečný nedostatek času

      („mám toho hodně“)

 • Sebepoznání

 • Sebevědomí

 • Sebeuznání

 • Pocit beznaděje

 • Vize

 • Schopnost vidět, jaký je/má být další krok

 • ..

Čeho chce klient zpravidla dosáhnout

 • Vnitřní klid

 • Pocit štěstí/radosti/spokojenosti

 • Nasměřování

 • Sebedůvěra

 • Řád/pořádek/struktura

 • Jiný úhel pohledu

 • Žít SVŮJ život a ne život někoho jiného

 • Vědět, co chce/nechce

 • Získat odvahu

 • Vidět úspěchy

 • Rozumět pádům/neúspěchům/prohrám a k čemu posloužily

 • Znát své silné i slabé stránky a na co jsou

 • Rozpoznat, co je skutečně důležité!

 • ..

Typicky,

ale ne výlučně

      Muž

A to je jako všechno?

 • orientace na životní křižovatce

 • orientace ve vlastních projektech

 • orientace ve vztazích

 • pocit nudy

 • krize středního věku

                            ...​

     Žena

Chci víc

 • změna zaměstnání

 • role matky

 • vztahy

 • změna životního stylu

 • potřeba nasměřování

                            ...​

   Studující

Správná cesta?

 • výběr školy

 • deziluze

 • obavy z pracovní budoucnosti

 • nedostatek sebedůvěry

 • nedostatek autonomie

                            ...​

 Společnost

Proč to dělají?

 • motivace spolupracovníků

 • pomoc s work-life balance

 • prevence fluktuace

 • podpora při ukončení vztahu

 • zviditelnění smyslu práce

                             ...​

Připraveni na změnu? Stačí napsat!

 

JUDr. Helena Theunissen

IČ: 04502752

+420 604 301 541

helena@helenatheunissen.cz

Praha, Česká republika

© 2021 Helena Theunissen