top of page

F

Facilitace

Facilitace je technika, která umožní dovést skupinu k cíli porady či složitého jednání navzdory úskalí neefektivní komunikace, nedorozumění a nejasností mezi účastníky.

Facilitace ulehčuje proces diskuse tak, aby byla efektivní a aby účastníci získali výstupy, které očekávají. Míra participace účastníků by měla být co nejvyšší. Za to vše odpovídá neutrální osoba – facilitátor, který diskusi především ulehčuje a podporuje. Pravidla si určuje tým.

Spíše než s facilitací se setkávám s její sestřičkou mediací, alternativní metodou řešení konfliktu. O partnerské mediaci zde.


Flow

Flow (z angl. „proudění“, „tok“), česky též proudění, proud nebo plynutí, je duševní stav, při kterém je osoba ponořena do určité činnosti tak, že nic jiného se jí nezdá důležité, okamžik, kdy se její tělo nebo mysl vzepne k hranicím jejích možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to. Takto, jak ho pojmenoval a definoval psycholog Mihaly Csikszentmihalyi (čiksentmiháj :)), je zařazen do pozitivní psychologie a mluví se o něm v souvislosti s mnoha oblastmi lidského života.

Podle Csikszentmihalyiho je flow stav naprosto soustředěné motivace. Je to cílevědomé zaujetí, při kterém člověk plně ovládá své emoce, které mu pomáhají k lepšímu výkonu v jeho činnosti. Ve flow nejsou emoce pouze ovládnuty a usměrněny, ale pozitivně naladěny a zapojeny do řešení úkolu.


Tenhle termín je moje srdcovka. Mám za to, že dostat se do stavu flow, je to nejlepší, co se nám může v životě dít. Ztrácíme pojem o čase, děláme věc, která nás baví a naplňuje, je odpovídajícím způsobem náročná a která nám přináší potěšení a pocit životní pohody. S klienty hledáme právě ty činnosti, které mají potenciál uvést je do stavu FLOW..Comments


bottom of page