top of page
Formentera.jpg
Logo Helena Theunissen - life coach, career coach

(Téměř) vše o Heleně

rozhovor s life koučkou, mediátorkou a mentorkou

Jak bys ses popsala?

Použiju jen přídavná jména: nadšená, náročná, tvrdá, divoká, dobrodružná, energická, rychlá, rozhodná, přemýšlivá, vodnářka, silná, šťastná.

 

Jaké jsou tvoje hodnoty?

Sebevzdělávání, sebepoznání, svoboda, samota, dobrota, blízkost, poznání, odvaha, integrita, autenticita. Vypadá, že to sypu z rukávu, ale je to něco nad čím jsem dlouho rozmýšlela. Chtěla jsem mít na tuhle otázku odpověď, když jí pak kladu mým klientům, a že vím, že spolu s odpovědí na otázku "co vlastně chci" patří mezi ty, na něž není jednoduché tu odpověď najít.

​Jak rozumíš životu?

Doptávám se, analyzuji, poslouchám, pochybuji a ujišťuji se.

Jsi na něco expert?

Tak nevím, jestli jsem expert, ale umím být 100% přítomna s mým klientem, vidět ten poslední detail, který doteď unikal, pokládat ty správné otázky, které jen tak někoho nenapadnou. Umím klientovi vpravit energii, nadšení, chuť i sílu, aby se vrhl do svého projektu. 

Co při své práci nejvíce využíváš?

Asi moje osobní vnitřní nastavení. ​Zbožňuji komplikované příběhy - životní příběh klienta mě skutečně ZAJÍMÁ. Při práci zažívám stavy FLOW - práce mě baví, umím ji, je dostatečně náročná, má svůj náročný průběh a cestu/cíl, které s klientem dosahujeme. V práci ztrácím kolikrát pojem o čase. Navíc, nikoho nesoudím, neposuzuji, nehodnotím. Spolupráci s klientem si beru osobně! Záleží mi na něm.

Co tě k tvé práci vůbec přivedlo?

Tak bezpochyby můj vlastní, osobní příběh a jednotlivé události v něm. Za zásadní považuji řadu různých uvědomění ve zlomových momentech. Zmíním je zde bodově s pojmenováním výzev, které mi umožnily zpozornět, vnímat život ve své podstatě a naučily mě, jak toto ukázat druhým:

 • nulová identifikace se studijním oborem;

 • poznání, že postava učitele/mentora je zásadní pro schopnost skutečně se něco naučit;

 • rozpoznání typologie zaměstnanců - různí lidé chtějí různé věci;

 • manažer nemusí být tím nejbystřejším;

 • okolnosti mohou sloužit jako katalyzátor vnitřní motivace - něco vidím, a chci to taky!;

 • vyrovnání se s tím, že rodiče mají despekt k mé práci;

 • říkám ano na pracovní nabídku, na kterou jsem chtěla říct ne - tam vzniklé příležitosti mě obohacují na celý život a ovlivňují jeho další chod;

 • nebát se použít, co umím, i když dělám chyby;

 • výběr VŠ pod vlivem ega a přání ostatních;

 • vyrovnávání se s faktem, že realita studia na VŠ je daleká představě;

 • poznání, že nejsem vzdávací typ;

 • touha být (d)oceněna bez ohledu na to, zda je to, co dělám v souladu s tím, co chci já;

 • automatické plynutí života, přijímání událostí bez zvažování jejich dopadu;

 • pocit ztráty autonomie;

 • smrt jako životabudič

 • mateřství jako škola života;

 • poznání, jakou sílu má moje rozhodnutí k akci;

 • sebevědomí skrz sebepoznání;

 • odvaha skrz uskutečněné kroky;

 • vědomí konečnosti života - některé momenty žijeme jen jednou;

 • poznání hodnoty volnosti (svobody);

 • boj o osobní prostor a prostor k seberealizaci;

 • rozhodnutí skrz odhodlanost;

 • cesta k cíli skrz seřazení priorit.. a ještě mnohem víc.. 

Co jsi se o sobě dozvěděla, naučila?

Že se umím překonat, neprokrastinovat. Vím, že si mohu vybrat reakci na události, situace. Jsem všímavá. Jsem vděčná. Jsem ráda sama se sebou. Znám cestu z nepohody – umím o sebe pečovat.

Umím říct „ne“ (většinou). Snažím se používat pouze vlídná slova: k sobě, k ostatním. Snažím se žít svůj život, ne život ostatních. Jsem dost dobře „dost dobrá“ máma.

Mám v sobě jakýsi trvalý vnitřní neklid, který může působit jako motor. Jsem rozhodná, pokud vidím řešení, jdu za ním, mám určitou míru odvahy, všímám si, uvědomuju si, jsem pozorná, bdělá.

A co faktické vzdělání a dovednosti, z čeho čerpáš?

Tady bych asi zmínila, že věřím na dvě roviny. Jedna je skutečně o tom faktickém vzdělání a pracovních zkušenostech a druhá je o nějakých přirozených předpokladech. Co se vzdělání týče, jsem certifikovaná mediátorka - specialistka na naslouchání a nenásilnou komunikaci, což umožňuje rychlou orientaci v klientových potřebách a emocích. Díky právnickému vzdělání přináším klientovi první pohled i do některých právních situací, které řeší. Mou profesi vykonávám díky své přirozené  schopnosti být koučem a mentorem a také díky vzdělání na mezinárodní certifikované škole Escuela Impacta, člena Association of Coaching, jejíž specialitou je vliv, kterým každý z nás disponuje. Mluvím 4 jazyky – čeština, angličtina, holandština, španělština - a věřím, že přísloví “kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem”, mně umožnilo být ještě vnímavější k potřebám mých klientů. Mám pracovní zkušenosti z obchodu, HR, právního poradenství, marketingu, krizového managementu, jsem spoluzakladatelkou dvou úspěšných firem působících na českém i slovenském trhu.

A pak k těm přirozeným předpokladům: Umím se orientovat v životních zlomových situacích a nahlížet na ně s odstupem. Umím vytvářet strukturu z nepřehledné situace: jako právník bodově přiřazuji, co k sobě obsahově patří. Umím nacházet řešení, baví mě vidět možnosti, které se předtím zdály neviditelné. Jsem specialista na on-line sezení - vím, jak prolomit ledy a případné obavy z virtuálního setkání, se mnou je on-line fajn!

Umím rozptýlit klientovy obavy ze sdílení, umím vysvětlit, k čemu mu je dobré být k sobě otevřený.

A co tě baví, při čem ztrácíš pojem o čase?

Tak kromě mojí práce mám celý seznam činností, které mi činí radost, jsou mými rituály, momenty, kdy nabíjím baterky, tak třeba pravidelný běh, nebo čas strávený u moře, nad fotkami nebo knihami, nebo jen tak sama se sebou.

Life Koučka a mentor Praha - Helena Theunissen, sympatický kouč

Připraveni na změnu? Stačí napsat!

JUDr. Helena Theunissen

IČ: 04502752

+420 604 301 541

helena@helenatheunissen.cz

Praha, Česká republika

bottom of page