OPERO%2520patio_edited_edited.jpg

(Téměř) vše o Heleně

rozhovor

Jak bys ses popsala?

Použiju jen přídavná jména: nadšená, náročná, tvrdá, divoká, dobrodružná, energická, rychlá, rozhodná, přemýšlivá, vodnářka, silná, šťastná.

 

Jaké jsou tvoje hodnoty?

Sebevzdělávání, sebepoznání, svoboda, samota, dobrota, blízkost, poznání, odvaha, integrita, autenticita. Vypadá, že to sypu z rukávu, ale je to něco nad čím jsem dlouho rozmýšlela. Chtěla jsem mít na tuhle otázku odpověď, když se jí pak ptám mých klientů, a že vím, že spolu s odpovědí na otázku "co vlastně chci" patří mezi ty, na něž není jednoduché tu odpovědi najít.

​Jak rozumíš životu?

Doptávám se, analyzuji, poslouchám, pochybuji a ujišťuji se.

Jsi na něco expert?

Tak nevím, jestli expert, ale umím být 100% přítomna a s mým klientem, vidět ten poslední detail, který doteď unikal, pokládat ty správné otázky, které jen tak někoho nenapadnou. Umím klientovi vpravit energii, nadšení, chuť i sílu, aby se vrhl do svého projektu. 

Co při své práci nejvíce využíváš?

Asi moje osobní vnitřní nastavení. ​Zbožňuji komplikované příběhy - životní příběh klienta mě skutečně ZAJÍMÁ. Při práci zažívám stavy FLOW - práce mě baví, umím ji, je dostatečně náročná, má svůj náročný průběh a cestu/cíl, které s klientem dosahujeme. V práci ztrácím pojem o čase kolikrát. Navíc, nikoho nesoudím, neposuzuji, nehodnotím. Spolupráci s klientem si beru osobně! Záleží mi na něm.

Co tě k tvé práci vůbec přivedlo?

Tak bezpochyby můj vlastní, osobní příběh a jednotlivé události v něm. Za zásadní považuji řadu různých uvědomění ve zlomových momentech. Zmíním je zde bodově s pojmenováním výzev, které mi umožnily zpozornět, vnímat život ve své podstatě a naučily mě, jak toto ukázat druhým:

nulová identifikace se studijním oborem; poznání, že postava učitele/mentora je zásadní pro schopnost skutečně se něco naučit; rozpoznání typologie zaměstnanců - různí lidé chtějí různé věci; manager nemusí být tím nejbystřejším; okolnosti mohou sloužit jako katalyzátor vnitřní motivace - něco vidím, a chci to taky!; vyrovnání se s tím, že rodiče mají despekt k mé práci; říkám ano na pracovní nabídku, na kterou jsem chtěla říct ne - tam vzniklé příležitosti mě obohacují na celý život a ovlivňují jeho další chod; nebát se použít, co umím, i když dělám chyby; výběr VŠ pod vlivem ega a přání ostatních; vyrovnávání se s faktem, že realita studia na VŠ je daleká představě; poznání, že nejsem vzdávací typ; touha být (d)oceněna bez ohledu, zda je to, co dělám v souladu s tím, co chci já; automatické plynutí života, přijímání událostí bez zvažování jejich dopadu; pocit ztráty autonomie; mateřství jako škola života; poznání, jakou sílu má moje rozhodnutí k akci; sebevědomí skrz sebepoznání; odvaha skrz uskutečněné kroky; vědomí konečnosti života - některé momenty žijeme jen jednou; poznání hodnoty volnosti (svobody); boj o osobní prostor a prostor k seberealizaci; rozhodnutí skrz odhodlanost; cesta k cíli skrz seřazení priorit.. A tak mnoho dalšího. 

Co ses o sobě dozvěděla, naučila?

Že se umím překonat, neprokrastinovat.

Vím, že si mohu vybrat reakci na události, situace.

Jsem všímavá.

Jsem vděčná.

Jsem ráda sama se sebou.

Znám cestu z nepohody – umím o sebe pečovat.

Umím říct „ne“ (většinou).

Snažím se používat pouze vlídná slova, k sobě, k ostatním.

Snažím se žít svůj život, ne ostatních.

Jsem dost dobře „dost dobrá“ máma.

Co ze svých schopností a dovedností jsi využila proto, abys byla tou, kterou jsi dnes?

Mám v sobě jakýsi trvalý vnitřní neklid, který může působit jako motor. Jsem odhodlaná, ctižádostivá, soutěžím sama se sebou, jsem na sebe náročná (dost možná i na ostatní), chci víc, jsem rozhodná, pokud vidím řešení, jdu za ním, mám určitou míru odvahy, všímám si, uvědomuju si, jsem pozorná, bdělá.

 

A co faktické vzdělání a dovednosti, z čeho čerpáš?

Tady bych asi zmínila, že věřím na dvě roviny. Jedna je skutečně o tom faktickém vzdělání a pracovní zkušeností a druhá je o nějakých přirozených předpokladech. Co se vzdělání týče, jsem certifikovaná mediátorka - specialistka na naslouchání a nenásilnou komunikaci, což umožňuje rychlou orientaci v klientových potřebách a emocích. Díky právnickému vzdělání přináším klientovi první pohled i do některých právních situací, které řeší. Mou profesi vykonávám díky své přirozené  schopnosti být koučem a mentorem a také díky vzdělání na mezinárodní certifikované škole Escuela Impacta, jejíž specialitou je vliv, kterým každý z nás disponuje. Mluvím 4 jazyky – čeština, angličtina, holandština, španělština - a věřím, že přísloví “kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem”, mně umožnilo být ještě vnímavější k potřebám mých klientů. Mám pracovní zkušenosti z obchodu, HR, právního poradenství, marketingu, krizového managementu, jsem spoluzakladatelkou dvou úspěšných firem působících na českém i slovenském trhu.

A pak k těm přirozeným předpokladům: Umím se orientovat v životních zlomových situacích a nahlížet na ně s odstupem. Umím vytvářet strukturu z nepřehledné situace: jako právník bodově přiřazuji, co k sobě obsahově patří. Umím nacházet řešení, baví mě vidět možnosti, které se předtím zdály neviditelné.Jsem specialista na on-line sezení - vím, jak prolomit ledy a případné obavy z virtuálního setkání, se mnou je on-line fajn!

Umím rozptýlit klientovy obavy ze sdílení, umím vysvětlit, k čemu mu je dobré být k sobě otevřený.

A co tě baví, při čem ztrácíš pojem o čase?

Tak kromě mojí práce mám celý seznam činnosti, které mi činí radost, jsou mými rituály, momenty, kdy nabíjím baterky, tak třeba pravidelný běh, nebo čas strávený u moře, nad fotkami nebo knihami, nebo jen tak sama se sebou.

Připraveni na změnu? Stačí napsat!

JUDr. Helena Theunissen

IČ: 04502752

+420 604 301 541

helena@helenatheunissen.cz

Praha, Česká republika

© 2021 Helena Theunissen