Jak probíhá coachingové sezení?

Jsem kouč a mentor, který provází klienty obtížnými životními situacemi. Mí klienti mohou očekávat velké zaujetí pro společný cíl, nadšení, energii, kterou je nabíjím pro jejich další kroky.

 

Mám skvělé zkušenosti s on-line sezeními, umím rozptýlit obavy z takového způsobu spolupráce, energii i entusiasmus předávám i on-line.

 

Uvědomuji si, že dílčí životní situace potřebují často komplexnější péči, že dost možná jen kouč nestačí, proto svým klientům nabízím síť kontaktů na spolupracující profesionály ze souvisejících pečujících oborů.

Mým cílem je, aby si klient přenesl co nejvíce z naší spolupráce do dalšího života a mé služby kouče v podstatě nepotřeboval.

Principy

1: Beru si to osobně. Na klientovi a jeho spokojenosti s osobním rozvojem mi záleží.

2: Má práce je založená na osobním setkání nebo on-line coachingu. Sezení zpravidla trvají 1,5 h a předchází  jim 30 min úvodní seznamovací schůzka, která je zdarma.

3: Vyberte si seberozvojový PROGRAM podle Vašich potřeb, ZDE.

4: Při práci se soustředím na vyhledávání toho podstatného a nezbytného pro osobní i pracovní rozvoj klienta. Zapisuji poznámky.

5: Aktivně naslouchám druhému, pečlivě vybírám ty správné otázky k poznávání klienta a jeho cesty.

6: Rozhovor i konkrétní zadání vedou k dosažení určitého cíle, zpracování tématu, započetí životní změny. Klient zadání aktivně zpracovává. BONUS: ze spolupráce vzniká inspirující, osobní kniha jako doživotní průvodce změnami. 

7: V mé práci jsou důležité klientovy pocity uspokojení a dlouhodobé radosti spíše než dokonalost jednoho konkrétního splněného cíle.

Připraveni na změnu? Stačí napsat!

JUDr. Helena Theunissen

IČ: 04502752

+420 604 301 541

helena@helenatheunissen.cz

Praha, Česká republika

© 2021 Helena Theunissen