top of page

Vzkaz (v lahvi).

„Život je právě takový jako to moře. Zdá se nekonečné, nesmírné, nepředvídatelné, někdy nebezpečné, náročné, nebo naopak klidné, stojaté. Po tom moři se plavíme v bárkách našeho životního nastavení zděděného po rodičích, naučeného ve škole nebo získaného skrz životní lekce a zkušenosti. Ty loďky představují to důvěrně známé, jisté, do určitého míry pohodlné, bezpečné. A to přesto, že se kolébají na vlnách tohoto moře života, které vlivem okolností mění svou divokost. Stává se proto, že nám v takové bárce přestává být dobře, naše moře se mění, hraje si s námi, my se zmítáme ze strany na stranu a uvědomíme si, že zřejmě potřebujeme něco jiného, než jsme potřebovali doposud. Chvíli se v loďce pohupujeme, než na to přijdeme, ale jakmile to jednou zjistíme, je to jako maják ukazující směr na vzdáleném ostrově. Přemýšlíme, jak k němu doplout, používáme stará vesla, ale často nezbývá, než přes všechny obavy a pochybnosti o sobě i novém cíli, skočit do neznámých vod a pokusit se k majáku dostat. Nejobtížněji se v životě rozhodujeme právě pro tento skok do neznáma…


Mým posláním je, abyste na hledání Vašeho směru a následný skok do neznámých vod nebyli sami. Jsem tím doprovodem, který potřebuje každý profesionální mořeplavec při překonávání mořských úžin. Jsem světlem z majáku, které Vám svítí na cestu, pomáhá překonávat úskalí. Jsem Váš fanoušek, který stojí na břehu a povzbuzuje Vás v posledních metrech. A jste to Vy, kteří díky této zkušenosti, nebudete mít obavy, až Vás moře zastihne s novou výzvou. “


helena@helenatheunissen.czHelena Theunissen - life coach poslání

bottom of page