ROZDÍL PSYCHOLOG A LIFE COACH?

„Pomoc! Pomoooooc! Hlas, který už nemůžu přehlušit. V mém životě je něco špatně, a už to sama nezvládnu. Vína s kamarádkou nepomohla. Víkend sama na chatě nepomohl. Na jakýkoliv akční krok nemám odvahu. A vlastně ani nevím, jaký by měl mít. Je toho na mě už prostě moc. Valí se to na mě v práci, doma, učení s dětmi, péče o všechny kolem, nevyšlé plány, vztahy na bodu mrazu…“


Tady si každý umíme doplnit jakoukoliv životní potíž, se kterou jsme se kdy setkali a která způsobila, že všechno v nás volalo: pomoc.


Občas skutečně pomůže rozhovor s kamarádem či sestrou, někdy pomůže den dva mimo běžné prostředí, kde člověku leccos dojde. Nebo prostě jen vypne a odpočine si. Někdy se nás ale pocit potřeby pomoci drží a nic, co obvykle zabíralo, nefunguje.


Na koho se ale obrátit? Asi jako první nás napadne obrátit se na osobu, která se zabývá lidskou duší, na psychologa. Naštěstí už dnes není schůzka s psychologem brána jako brána do Bohnic. Česko je, co se počtu psychologů týče, prý dokonce světovou velmocí (říkal psychoterapeut Honza Vojtko v jedné ze svých skvělých přednášek).


Ale skutečně je potřeba při každé potřebě odborné pomoci vyhledat psychologa nebo lze situaci řešit i s pomocí lifecoachingu?


Life Coach vs. psycholog: rozdíly?


Když hledáte odbornou pomoc pro Vaši duševní pohodu či osobní růst, možná jako první zvažujete terapii s psychologem. Ale dost možná se vám bude hodit spíš life coach. I přes nesporné podobnosti obou profesí, určité odlišnosti tu jsou. A právě ty Vám mohou pomoci rozhodnout se, jaký typ pomoci může být ve Vaší situaci vhodnější.


Kdo je life coach

„Životní kouč je profesionál, kteří vám pomůže dosáhnout osobních nebo profesních cílů.“ Pro mě je tento popis příliš zužující. V rámci koučinku se věnuji rozboru situace, ve které můj klient aktuálně nachází. Je totiž potřeba získat nadhled, situaci malinko zklidnit, zpřehlednit a oddělit, co se ho týká a co ve skutečnosti jeho problém není. A pak v druhé části skutečně se zaměřit na to, co si přeje, čeho chce dosáhnout, povzbudit jej, inspirovat, zdravě „nakopnout“. Přístupy k life-coachingu se samozřejmě liší (ať už podle coachingové školy nebo podle povahy kouče), nicméně všichni životní koučové se zaměřují na sílu a schopnosti každého jednotlivce, hledání, odhalení a udržení motivace, a také k získání odvahy a nalezení cesty ke splnění snů a přání (kterým může být i větší duševní pohoda).


Kdo je psycholog

Psycholog je vysokoškolsky vzdělaný člověk (což life coach být nemusí), rámci svého vzdělávání získává znalosti o vývoji a „fungování“ lidské psychiky, o principech mezilidských vztahů, o duševních poruchách a jejich léčbě a mnohem jiné. Své dovednosti pak uplatňuje v rámci psychoterapie či psychologickém poradenství (nebo i jinak).


1. rozdíl:

TÉMA

Obecně se dá říci, že psycholog se zaměřuje na duševní zdraví a emoční uzdravení, zatímco life coach se orientuje na stanovení a dosažení zvolených cílů. Stručně řečeno.


Pokud jsou Vaším tématem např. úzkostné stavy, deprese, panické ataky, omezující traumata z minulosti, komplikovaný vztah sám k sobě, vyhledejte pomoc psychologa.


Life coaching pak slouží zejména v případě, že Vám připadá, že v životě stagnujete, že chcete rozvinout váš potenciál, využít nabyté zkušenosti jiným způsobem, chcete udělat další krok v kariéře, zlepšit mezilidské vztahy, překročit pověstné komfortní zóny, najít či upevnit motivaci, najít inspiraci, být pánem svého života a převzít za to odpovědnost, zvolit si nové výzvy a dosáhnout jich.

2. rozdíl:

NAUČENÉ DOVEDNOSTI

Terapeuti pomáhají klientům podívat se na svou minulost, aby překonali hluboce zakořeněné problémy, zatímco life coachové jsou tu, aby vám pomohli odrazit se.


Dovednosti, které se naučíte od terapeuta, jsou k tomu, aby podporovaly hojení jakékoli jizvy z minulosti. Koučování Vám připraví na nástroje, které vám pomohou dosáhnout větších snů nebo se osvobodit, pokud se ve svém životě cítíte zaseknutí.


3. rozdíl:

FOKUS

Terapie má kořeny v minulosti a současnosti, koučování se zaměřuje na současnost a na budoucnost.


Při terapii čelíte minulosti, abyste se posunuli kupředu. Zkoumáte Vaše nitro, Vaše emoce, Vaše nastavení. Na terapeutických sezeních se často vracíte k emocionálním zážitkům, traumatům, naučeným vzorcům chování a přesvědčení, které jste získali v minulosti a dodnes Vás ovlivňují - a spojujete je, abyste pochopili, jak a proč vás nyní přivedli do situace, ve které se nacházíte.


Koučování se zaměřuje na zlepšení „tady a teď..a potom“

Life coaching se zajímá hlavně o teď a potom. Věnuje se zhodnocení dnešní reality s ohledem na budoucí nastavení. Zohledňují se životní zkušenosti, zážitky, vzdělání, milníky, jelikož ty Vás přivedly tam, kde se nyní nacházíte, nicméně hledá jejich význam pro budoucnost tak, aby Vám sloužily. Cílem koučování není nutně vracet se do minulosti a řešit ji, nýbrž soustředit se na přání a plány na teď a do budoucna. Hlavní otázka v coaching je: Kde jste teď a kde chcete být?


4. rozdíl

STRUKTURA

Formát terapeutických sezení závisí na typu terapeutického přístupu, coachingová setkání mají často jasně danou strukturu.


Struktury terapeutického sezení závisí na typu léčby. Na počátku je konzultace. Na tomto sezení mají klienti a terapeuti příležitost vzájemně se lépe poznat a posoudit, zda si vyhovují. Struktura následných sezení závisí na přístupu terapeuta. Například na arteterapii můžete trávit čas tvorbou a diskusí o svém umění; mohli byste diskutovat o myšlenkách a pocitech, které se objevují při kreslení, malování nebo sochařství, a také o vzpomínkách, které vznikají během tvůrčího procesu. U jiných typů terapií bude průběh, nástroje i osvojené dovednosti jiné.


Koučovací sezení jsou strukturována tak, aby usnadňovala posun. Life Coaching také vždy začíná úvodním sezením, které slouží k popisu Vaší životní situace, upřesňujeme společně zadání (co chcete, kde chcete být, jak chcete žít..) a také k zjištění toho, zda si s life koučem budete vyhovovat. Jestli jsme match! Následná sezení jsou navržena tak, abychom spolu pomohli rozpoznat Vaše silné stránky a hodnoty, vizualizovali Vaši budoucnost a naučili Vás krokům k realizaci Vašich snů a cílů. Smyslem koučování je neustálý posun a směřování k vybranému cíli, ať je jím nová práce nebo subjektivní pocit spokojeného života.

5. rozdíl

DÉLKA PROCESU

Zatímco terapie není obvykle časově omezená, koučování je často krátkodobé.


Terapie často nemá stanovený konec. Sezení mohou probíhat nepřetržitě několik měsíců nebo let.

V lifecoachingu se mnou vstupujete do vybraného programu podle Vašich potřeb, ať se jedná o power schůzku na řešení situace ad-hoc, nebo sérii 6-ti sezení nad řešením určité životní situace nebo změny.


A čemu ještě věnovat pozornost? Tak hlavně dobrému pocitu ze spolupráce.

Zde už mnoho rozdílů nenajdete. V obou případech je třeba sledovat odbornost, zda se profesionál zabývá tématy, která hodláte řešit, a hlavně: zda je Vám setkání s ní/ním příjemné, zda si tzv. sednete. Oba – jak psycholog, tak kouč - by měli umět vytvořit bezpečné prostředí, ve které si můžete dovolit mluvit otevřeně a upřímně. Přístup vybraného specialisty by s Vámi měl souznět, mělo by Vám být ve spolupráci dobře, i přes to, že ne každé setkání bude jednoduché.


Závěrem mám snad jen jednu prosbu. Pokud bude Vaše já volat o pomoc, dopřejte mu ji. Věřím, že každá situace má řešení. No, dobře, možná ne každá situace má řešení. Ale zcela určitě se dá změnit pohled na danou záležitost nebo přístup tak, aby Vám v ní bylo dobře. Nebo alespoň lépe.


Krásné dny.

Helena

+420 604 301 541


Red coaching sofa
Coaching jako terapie?