top of page

Moje metoda GuideAdviceAct.. aneb Jak pracuji

Moje metoda GuideAdviseAct vychází především z technik používaných při mediaci, z koučovací metody GROW, principů nenásilné komunikace a anti-prokrastinačních programů. Všechny složky mé metody vycházejí z mých dosavadních zkušeností, poznatků a mé přirozenosti. V některých případech mohu být svému klientovi průvodcem, poradcem i aktérem, v jiných je má role třeba jen jedna.


Guide | Průvodce

Jako průvodce vedu důvěrné rozhovory s lidmi z různých oborů, různého věku, s rozmanitými potřebami a přáními, v různých životních situacích, kteří by se rádi rozhodli žít svůj život jinak. S lidmi, kteří tu odvahu třeba ještě hledají, ale i s těmi, kteří se již rozhodli, ale neví, kde začít. Moje práce a radost je založena na osobním setkání. Soustředím se na ty správné otázky, které mi nejlépe umožní poznat člověka a nalézt, v jaké životní situaci se nachází. Společně pak hledáme důvody pro změnu, a následně především možnosti, které s sebou rozhodnutí o změně přináší. V momentě, kdy si člověk své možnosti uvědomí, zpravidla se ho zmocní strach a v důsledku i rozhodovací paralýza - je jich přece tolik, tak pro kterou se rozhodnout? Provést klienta zvažováním více možností a nakonec i rozhodováním v konkrétní situaci je nezbytnou součástí mé práce.


Advise | Poradce

Když novou cestu společně najdeme, má práce nekončí. Obvykle bývá od myšlenky poměrně daleko k činu, a často bývá překážkou nedostatek odvahy nebo třeba neznalost, jak si věci naplánovat nebo jednoduše kde začít. Proto své klienty poté, co učiní rozhodnutí, neopouštím. Ale pomáhám s vytvořením jejich „cestovního plánu“, na kterém se přirozeně sami podílejí. Tvoření nové životní cesty je složeno z postupných kroků, které svým klientů na základě jejich vlastních nápadů a přání formou drobných či větších úkolů připravuji. Nezbytnou součástí je také stanovení reálných termínů jejich splnění. Ani tady má práce nemá hranice.


Act | Aktér

Učinění prvních praktických kroků ke změně bývá zpravidla to nejobtížnější. V situaci, kdy klient neví, jak určitý úkol uchopit, na koho se obrátit, koho a jak oslovit, nabídnu, že určitou záležitost mohu zajistit nebo iniciovat já a klient se v průběhu přidá. Tato má aktivita často představuje výrazný impuls pro další vývoj klientovy cesty, jelikož často bývá úlevné, pokud někdo udělá něco tzv. za nás. Nicméně i v této fázi je hlavní klientova vize a já pomáhám jen s dílčím úkolem, který po jeho započetí společně rozpracováváme až do jeho vyhotovení.


helena@helenatheunissen.cz

Maják svítí do dáli jako coach na cestu změnami.
Hledání dobrého kouče

bottom of page