top of page

O mé práci....Má práce je postavena na mé roli průvodcovské, poradenské, ale i akční. S využitím 13 let zkušeností s vlastními společnostmi, spolupráci s lidmi z různých odvětví, ale i různých národnostní, studium práv, mediace, zájem o rozličné obory od historie, přes psychologii, po fotografii pomáhám zorientovat v klientových potřebách a vlastní aktivní přístup často pomáhá klientovi konat. Podstatu mé práce vždy tvořil rozhovor. Dalo by se říct, že rozhovor tvořil podstatu všech mých vztahů, nejen pracovních. Můj zájem o druhé je zcela v mé přirozenosti a vždy napomohl poznání situace a jejímu řešení – ať se jednalo o důležitá obchodní rozhodnutí, hledání životní cesty či vztahové záležitosti. Poznávat druhé, naslouchat jim a jejich příběhům, pomoc jim roztřídit jejich sny, upřesnit představy a zvážit možnosti jejich naplnění a k tomu to jim i dopomoci vlastní radou či činností (pokud si to vyžádají) je podstatou mé práce. Způsob mé práce je založen na třech oddělitelných základech: průvodcovství, poradenství a konání. Při práci ráda používám anglických názvů nebo i termínů, protože ty často umožňují jednodušeji vystihnout podstatu, proto tedy i zde používám výrazy Guide | Advice | Act. Oddělitelné jsou proto, že teprve rozhovor s klientem mi (i jemu) umožní poznat jeho potřeby – někdo si potřebuje jen pohovořit o své současné situaci a svých plánech a to již to mu umožní najít sílu sám konat. Někdo potřebuje položit více otázek, vyhovují mu úkoly a termíny a někdo potřebuje ještě o trochu více – motivací pro něj bývá, když je část práce udělána takzvaně za něj nebo ještě lépe pro něj. Mé průvodcovství je určeno každému, kdo se nachází na životní, nejčastěji pracovní či kariérní, křižovatce. Zpravidla se jedná o člověka, jenž je po kariérní stránce naplněn, dosáhl mnoha met, jež si sám vymezil, ale vysoký výkon a další cíle jej už dále nemotivují. Mým klientem může být každý, kdo pociťuje nebo si již plně uvědomuje, že mu stávající pracovní nebo životní tempo nevyhovuje a věří, že by ve svém životě mohl zažít ještě něco jiného a chce to zkusit. Mým klientem je člověk, který se čím dál častěji ptá po smyslu. Pro to, abychom spolu začali pracovat, není třeba mít vizi. Je třeba mít jen touhu po změně. Co vlastně člověk hledá, na to přijdeme při společných rozhovorech. A pak ještě přijdeme na to, co je možné zrealizovat. A nakonec také jak potřebné změny dosáhnout.


bottom of page