Pedagog a logoped. Speciální.

Monika je má dlouholetá přítelkyně, člověk, co by rád zachránil svět. Tomu se věnuje i ve své speciálně-pedagogické praxi a logopedické prevenci.


Co je to speciální pedagogika?

Ne každý máme úplně jasno v tom, čím se speciální pedagogika zabývá, takže trošku wiki: Speciální pedagogika (dále zkratka SP) je vědní disciplína zabývající se zákonitostmi rozvoje, péče, výchovy a vzdělávání lidí s nějakým druhem postižení či znevýhodnění, jejich socializací, a to od jejich narození do konce života. Cílem SP je maximální rozvoj osobnosti jedince s postižením či znevýhodněním a dosažení maximální úrovně jeho socializace.


Moni se snaží vyhledávat už v mateřských školách děti s deficity v různých oblastech jejich psychomotorického vývoje a díky skupinovým i individuálním lekcím nastartovat způsoby jejich náprav. To vše jim potom nastartuje i zlepšení vztahů, pohody v rodině a pocit úspěchu ve škole. Nejdůležitější je pro ni komunikace s rodinou a spolupráce s dalšími odborníky. Dokáže se vcítit do náročnosti a úskalí, které to s sebou přináší nejen dětem, ale i jejich nejbližšímu a širšímu okolí.


Umět lépe mluvit

V logopedické prevenci se potom zaměřuje nejen na děti a žáky, ale také pomáhá dospělým ukázat cestu, že i jejich vady řeči, které jim mnohdy od dětství znepříjemňují život, se dají řešit. A v neposlední řadě pracuje s dětmi cizinců na rozvoji jejich komunikačních dovedností v českém jazyce, aby se mohly plnohodnotně zařadit do vzdělávacího procesu v České republice. Říká „Každý má právo na pocit štěstí a úspěchu.“


m.koubova@tulenov.cz