GENERACE XYZŽ… – JAK UVNITŘ VYPADÁ ZAMĚSTNANEC 21. STOLETÍ?Konzultanti, koučové, HR manažeři, ale i psychologové se shodují, že tato doba přináší jiný pohled na pracovní existenci člověka. Život lze prostě pracovně uchopit jinak. Technologické možnosti, relativní blahobyt, uspokojení téměř všech stupňů Maslowovy pyramidy a jiné faktory přiměly člověka nahlížet na svou pracovní realizaci poněkud odlišně.

Rýsují se rysy zaměstnance nové doby, které máte Vy a jak je použijete?

 1. Vnímání sebe samého nikoliv jako úzce oborového specialisty, ale jako člověka s mnoha talenty.

 2. Více možností a jejích využívání s sebou přináší také více odmítnutí, které odhodlaný člověk, který se neupíná na jeden výsledek, snáší.

 3. Člověku se lépe žije, když ví, jaká jsou jeho přání. Člověk ke spokojenému životu potřebuje znát důvod svého bytí. Spokojenost přichází už jen s nalezením své cesty.

 4. Člověk je spokojenější, pokud činnosti, které dělá, mají neegoistický přesah, pokud může pomoci jiným nebo pokud může svou prací rozvíjet životní situaci jiných.

 5. V hlavní roli je rozhodnost. Člověk umí kriticky zhodnotit svou situaci a zvolit řešení. I kdyby se později ukázalo jako méně vhodné.

 6. Přirozená zvídavost. Zvědavý člověk se zajímá o řešení. A při studiu situace nebo problému přichází s vlastními nápady.

 7. Kreativní vidění světa. Mottem je Einsteinovo: Představivost je důležitější než znalosti. Nahlížet na vše jinak. Prim hrají nápady, vynálezy, zlepšováky, objevy a převratné změny.

 8. Schopnost vcítit se do druhého. I v rámci pracovních vztahů je dnes důležitá schopnost vnímat potřeby toho druhého nebo se je přinejmenším pokusit poznat.

 9. Vědomí toho, že neznáme odpovědi na všechny otázky. A odvaha ptát se lidí, kteří umí odpovědět.

 10. Potřeba víc myslet. Ne jen tak běžně obyčejně přerovnávat rozmyšlené, ale skutečně domýšlet.

 11. Připravenost na cokoliv. Konat s rozmyslem a s vizí.

 12. Připravenost na nejistotu či změnu. Nic není hrozba, vše je příležitost.

 13. Všeobecný přehled a vzdělání místo úzce vymezených znalostí z jednoho oboru.

 14. Odpovědnost sám k sobě. A pak až k druhým.

 15. Spolupracující team leader – vedoucí nyní spolupracuje, komunikace, souzní, a sdílí.

 16. Pokus o co nejobjektivnějšího uchopení reality.

 17. Vidět věci v souvislostech. Možná ten problém vůbec není problém.

 18. Samostatnost a nezávislost. Hledání vlastní cesty k naplnění vlastních nápadů.

 19. Hlavně optimisticky! Jak jednoduché je vidět všechno černě..

 20. Humor. Connecting people.